แบบฟอร์มสมัครอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่น 2: 23 – 25 พ.ย. 59

pcqi-photo-sum

20161104_09181720161104_121634 20161104_161807-corrected

แบบฟอร์มสมัครอบรมหลักสูตร
 FSPCA Preventive Controls for Human Food รุ่น 2
เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น 
 Preventive Control for Human Food Qualified Individual (PCQI)
ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา 
ณ ห้องออร์คิด 4 โรงแรมจัสมินซิตี้สุขุมวิท 23 (บีทีเอส อโศก) 
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ  
23 - 25 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดการชำระเงิน โปรดชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี บจก. ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล  (Food Professional Co., Ltd.)
หมายเลขบัญชี 799-2-67247-8 หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม บจก. ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล
กรณีขอรับสิทธิส่วนลดจากการสมัครพร้อมกันมากกว่า 1 ท่าน
 โปรดระบุผู้ชื่อผู้สมัครที่สมัครเข้าอบรมพร้อมกับท่าน(ตามแบบฟอร์ม)
 ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน หลังจากกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว
ท่านจะได้รับแจ้งรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมทางอีเมลล์ 

แผนที่สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ Jasmine City Hotel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ปัญชญิกกา ยอดพรมทอง
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่แนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
อีเมลล์: info@foodpro.co.th
โทรศัพท์ 02-119-512-9 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30)
โทรศัพท์มือถือ 092-280-432-2 
แฟกซ์ 02-6863-433 
LINE ID: foodpro

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.