7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนจะสัมภาษณ์งาน

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนจะสัมภาษณ์งาน สำรวจความถนัดตัวเอง เรื่องนี้สำคัญมาก เรียนมาเยอะมาก ๆ  หรือเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลย เพราะเป็นสาขาที่ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารการจัดการ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วตอน มัธยมปลายก็มาเรียนอีกทีตอนปี 1 ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ แล้วก็มักจะเป็นวิชาปราบเซียนที่ทำให้หลาย ๆ คน ถอดใจออกไปตั้งแต่ปี 1  หากผ่านขึ้นปีสูง ๆ ขึ้นไปได้ ก็เรียนเชิงประยุกต์มากขึ้น จากเคมีก็เป็นเคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ จากชีววิทยา ก็เป็น จุลชีววิทยา หรือมีการผสมผสานศาสตร์ทางเคมีไปด้วยเป็นชีวเคมี  และเคมีอาหาร จากคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ธรรมดา ก็เริ่มประยุกต์กับปัญหาเชิงวิศวกรรมในวิชาวิศวกรรมอาหาร หรือ unit operation เริ่มขยายผลผสมผสานความรู้หลาย ๆ วิชา มาใช้ในการออกแบบและควบคุมกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  การควบคุมและประกันคุณภาพ บางมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มเนื้อหา การบริหารจัดการ ทั้งการจัดการผลิต การเพิ่มผลผลิต การจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการโซ่อุปทานอาหาร เพื่อให้นักศึกษาไปเข้าใจบริบทและวิธีการดำเนินงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น   สู้ฝ่าฝันเรียนมาจนจบแล้ว ก็ลองทบทวนดูว่าวิชาที่เราเรียนมาทั้งหมด เราบอกตัวเองให้ได้มั้ยว่าเราชอบวิชาใดมากที่สุด

Continue Reading