฿15,000.00

 อบรม   Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ  FSMA รุ่น5  3-5 ก.ค. 60  จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 บีทีเอสอโศก ไปสะดวกรับ Cert จาก USA

ดูข้อมูลหน่วยงานที่เคยเข้าอบรม

คลิ้กที่นี่ !! เพื่อสมัครเข้าอบรม

Description

ตัวอย่างหน่วยงานที่มีบุคลากรมาอบรมกับ Food Pro Training Academy, Food Professional Co., Ltd.

 

 

คลิกดูตัวตัวอย่างลูกค้าเพิ่มเติม

การอบรม PCQI Training: Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ  FSMA รุ่นที่ 5 วันที่ 3- 5 กรกฎาคม 2560  จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก  จัดอบรมหลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ระหว่างวันที่ 27 -กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 25ุ60   ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 (บีทีเอส อโศก)  กรุงเทพ ฯ   เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา ให้มีคุณสมบัติเป็น PCQI ตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ 

 

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ“การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

 

38618 38622 ภาพบรรยากาศการอบรม ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 59

                                                                                                             ข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก kom_logo

ข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ imagesข่าวกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่จากหนังสือพิพม์ไทยโพสต์post-t

fspca_logo_rgb_large

กำหนดการรับสมัครและชำระเงิน

รับสมัครเข้าอบรม             บัดนี้ –  ถึงวันพฤหัสที่ 26 มิถุนายน 2560  

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ    15,000 บาท (ยอดชำระสุทธิรวมทุกอย่างแล้ว)

พิเศษสมัครอบรม 3 คนฟรี 1 คน (มา 3 จ่าย 2)

ชำระในนามนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่ จ่าย  3% จากยอดชำระสุทธิ

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี บจก. ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล  (Food Professional Co., Ltd.)
หมายเลขบัญชี 799-2-67247-8

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ความหนา 560 หน้า)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug  ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

a7

คลิ้กที่นี่ !! เพื่อสมัครเข้าอบรม 

 

Monday July 3, 2017

 • Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls
 • Chapter 2: Food Safety Plan Overview
 • Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
 • Chapter 4: Biological Food Safety Hazards
 • Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety Hazards

TuesdayJuly 4, 2017

 • Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
 • Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
 • Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
 • Chapter 9: Process Preventive Controls
 • Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls
 • Chapter 11: Sanitation Preventive Controls
 • Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls

Wednesday July 5, , 2017

 • Chapter 13: Verification and Validation Procedures
 • Chapter 14: Record-keeping Procedures
 • Chapter 15: Recall Plan
 • Chapter 16: Regulation Overview – cGMP, Hazard Analysis, and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food

สงสัยข้อมูลการลงทะเบียน

วรฉัร รอดเพชร (พลอย)
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่แนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47  ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10220
อีเมลล์: info@foodpro.co.th
โทรศัพท์ 02-119-512-9 081-4285999
แฟกซ์ 02-6863-433 
LINE ID: foodpro

คลิ้กดูข้อมูลหน่วยงาน ที่เคยเข้าอบรม

 คลิ้กดูการอบรม In-House Training ที่ผ่านมา

คลิกที่นี่ กรณีต้องการจัดอบรม In-House Training ในหน่วยงาน

ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการการฝึกอบรม
คุณอุษา พิลึกดีเดช 
โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ/โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อีเมลล์: office@agro-industry.org, ousa.pi@agro.kmutnb.ac.th 
โทรศัพท์ 037-217-311 081-4285999

 

 

Additional information

Dates November 2, 2016 to November 4, 2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อบรม Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ FSMA รุ่น 5 3- 5 กรกฎาคม 2560 จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23”

Your email address will not be published. Required fields are marked *