ขอบคุณที่ท่านเข้าชมเว็บไซด์ของเรา

JOBFOODS.com ให้บริการลงประกาศรับสมัครเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรสมาชิกเท่านั้น หากต้องการลงประกาศรับสมัครงาน ติดต่อ office@jobfoods.com  

หมายเหตุ: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเว็บไซด์ JOBFOODS ให้บริการประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สำหรับบริษัทและสถาบันการศึกษาที่ได้ประสานงานกันในเบื้องต้นแล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดสาขาด้านล่าง*)  หากต้องการใช้บริการโปรดติดต่อฝ่ายรับสมัครและคัดเลือก  recruit@agro-industry.org   

*สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการวิศวกรรมอาหาร การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ บรรจุภัณฑ์อาหาร วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจอาหาร โลจิสติกส์อุตสาหกรมอาหาร การจัดการความปลอดภัยอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Leave this blank if the location is not important

Company Details