กลับไปหน้าหลัก 

 ประกาศรับสมัครงาน   ดูตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ  

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าอบรม
 หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food โปรดติดต่อ 
ปัญชญิกกา ยอดพรมทอง
บจก.ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล
โทรศัพท์ 02-119-512-9 
E-mail: info@foodpro.co.th
LINE  ID :foodpro
        
        ข้อมูลเพิ่มเติมทางวิชาการหลักสูตร
     หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food 
         โปรดติดต่อ  อุษา พิลึกดีเดช 
      ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       E-mail: ousa.pi@agro.kmutnb.ac.th, office@agro-industry.org 
             Tel: 037-217311